Είστε εδώ

Βόρεια Πελοπόννησος: Μια σύγχρονη, συνεκτική, βιώσιμη, πολύ-λειτουργική περιοχή, ανοικτή στη γνώση και την καινοτομία, με ισχυρή τοπική ταυτότητα, ανταγωνιστικό αγροδιατροφικό τομέα και υποδειγματική, αειφορική, πολυμορφική τουριστική αξιοποίηση του ενδογενούς φυσικού, πολιτιστικού και ανθρώπινου δυναμικού της.

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ»

 

Η «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΑΝΒΟΠΕ ΑΕ)» ιδρύθηκε το 1996, εδρεύει στο Λεβίδι Αρκαδίας και έχει τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας των ΟΤΑ, με κύριο σκοπό την προώθηση αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και τη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων στην ευρύτερη περιοχή.

Παρουσίαση 1ης Προκήρυξης Δημοσίων έργων ΑΝΒΟΠΕ  Παρουσίαση