Είστε εδώ

Rural Evaluation News #16

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο - Παρ, 07/31/2020 - 12:22

Εκδόθηκε το Ενημερωτικό Δελτίο του Evaluation Helpdesk τεύχος 16. Σε αυτό το τεύχος μπορείτε να βρείτε ενδιαφέροντα άρθρα για:

  • Την αξιολόγηση των επιπτώσεων του ΠΑΑ στην επίτευξη ισορροπημένης εδαφικής ανάπτυξης των αγροτικών οικονομιών και κοινοτήτων
  • Νέες τεχνολογίες για την παρακολούθηση της γεωργικής δραστηριότητας: έργο Vision in action (NIVA)
  • Εκτίμηση των επιπτώσεων της στήριξης του ΠΑΑ της ΕΕ μέσω μιας περιφερειακής πειραματικής προσέγγισης

Κατεβάστε το Ενημερωτικό Δελτίο το οποίο είναι διαθέσιμο στα αγγλικά, γαλλικά, και γερμανικά εδώ

The post Rural Evaluation News #16 appeared first on ΕΑΔ.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές – ανοιχτή διαβούλευση

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο - Δευ, 07/27/2020 - 11:53

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανοίγει διαδικτυακά διάλογο με τους ενδιαφερόμενους φορείς της υπαίθρου προκειμένου να αναπτύξει ένα μακροπρόθεσμο όραμα που θα στηρίξει τις αγροτικές περιοχές στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της δημογραφικής αλλαγής στη συνδεσιμότητα, το χαμηλό εισόδημα ή την περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες και στη διερεύνηση καινοτόμων, και χωρίς αποκλεισμούς βιώσιμων λύσεων καθώς επίσης και των προκλήσεων που προκαλούνται από το κλίμα, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τις νέες εξελίξεις που προκύπτουν από την τρέχουσα κρίση COVID-19.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τη σελίδα https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12525 προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις τους.

 

The post Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές – ανοιχτή διαβούλευση appeared first on ΕΑΔ.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – διαδικτυακή έρευνα για τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID19 στις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο - Παρ, 07/24/2020 - 12:18

Το Κέντρο Ερευνών (Joint Research Center) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διενεργεί έρευνα για την παρακολούθηση του αντίκτυπου της πανδημίας του κορονοϊού (COVID-19) στους οικονομικούς φορείς της αγροδιατροφικής αλυσίδας εφοδιασμού. Η παρούσα έρευνα θα βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση της ανθεκτικότητας, των περιορισμών και των αντιδράσεων των οικονομικών φορέων της αγροδιατροφικής αλυσίδας προκειμένου να συμβάλει με τα σχετικά στοιχεία στη χάραξη πολιτικής της ΕΕ. Η έρευνα καλύπτει δύο διαφορετικές περιόδους: τις περιόδους της φάσης I (ή περιορισμού κυκλοφορίας) και της φάσης II (ανάκαμψης). Εξετάζει επίσης τις προσδοκίες των οικονομικών φορέων σχετικά με τα μελλοντικά πιθανά και απαραίτητα μέτρα για τη στήριξη των δραστηριοτήτων της αγοράς.

Το παρόν ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε οργανισμούς που εκπροσωπούν τα συλλογικά συμφέροντα εταιρειών και επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων ΜΜΕ και γεωργών) που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή, διανομή, μεταποίηση, χονδρική ή λιανική πώληση της αγροδιατροφικής αλυσίδας εφοδιασμού.

Η προθεσμία για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι η 30ή Σεπτεμβρίου 2020. Μετά τη λήξη της έρευνας, τα ανώνυμα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν εδώ: https://datam.jrc.ec.europa.eu/datam/mashup/COVID19_FOODCHAIN/

Διατίθεται και στην ελληνική γλώσσα (επιλέγετε την ελληνική γλώσσα στο δεξιό πάνω μέρος της σελίδας).

Απαντήστε στο ερωτηματολόγιο εδώ (θα χρειαστείτε περίπου 15 λεπτά).

The post Ευρωπαϊκή Επιτροπή – διαδικτυακή έρευνα για τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID19 στις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα appeared first on ΕΑΔ.

PROJECTS BROCHURE ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο - Πέμ, 07/23/2020 - 08:39

Έκδοση: European Network for Rural Development – PROJECTS BROCHURE EAFRD BIOECONOMY

Έγγραφο: Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το περιοδικό στην ελληνική έκδοση.

ΕΝΤΥΠΟ ΕΡΓΩΝ ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – Ευρωπαικό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Η ΕΥΔ ΠΑΑ μετέφρασε στην ελληνική γλώσσα το περιοδικό PROJECTS BROCHURE ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ στο οποίο μπορείτε να βρείτε παραδείγματα έργων Βιοοικονομίας από διάφορα κράτη μέλη που έχουν συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαικό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

 

The post PROJECTS BROCHURE ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ appeared first on ΕΑΔ.

                             

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

 

.