Είστε εδώ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ LEADER/ CLLD ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ της ΑΝΒΟΠΕ ΑΕ

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων :  03/04/2019 - ώρα  13:00

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων:  03/07/2019 - ώρα 15:00


 Βόρεια Πελοπόννησος:

Μια σύγχρονη, συνεκτική, βιώσιμη, πολύ-λειτουργική περιοχή,

ανοικτή στη γνώση και την καινοτομία,

με ισχυρή τοπική ταυτότητα, ανταγωνιστικό αγροδιατροφικό τομέα

και υποδειγματική, αειφορική, πολυμορφική τουριστική αξιοποίηση του ενδογενούς φυσικού, πολιτιστικού και ανθρώπινου δυναμικού της.


 

networX – Inspiring rural Europe – ENRD, 11 & 12 Απριλίου 2019 Βρυξέλλες

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο - Τρί, 04/09/2019 - 13:30

Στις 11 – 12 Απριλίου 2019 διοργανώνεται στις Βρυξέλλες από το ENRD  Συνέδριο με θέμα «networX – Inspiring rural Europe». Το ΕΑΔ συμμετέχει ενεργά με τα ΕΑΔ άλλων κρατών μελών των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) με την παρουσίαση εμβληματικών δράσεων από την πορεία των δέκα ετών αγροτικής δικτύωσης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, οι ΟΤΔ LEADER/CLLD του Ηρακλείου, της Λέσβου και των Δωδεκανήσων, θα παρουσιάσουν με διαδραστικό τρόπο το Διατοπικό Σχέδιο Συνεργασίας LEADER «Νήσων Περίπλους».

Οι δραστηριότητες του ΕΑΔ παρουσιάζονται στο Marketplace μέσα από δύο κύβους – παζλ και ένα πόστερ.

Δείτε τους δύο κύβους εδώ.

Δείτε το πόστερ εδώ.

Ακολουθείστε μας στο https://www.facebook.com/eadpaa/

Ακολουθείστε το ENRD στο https://www.facebook.com/ENRDCP/

The post networX – Inspiring rural Europe – ENRD, 11 & 12 Απριλίου 2019 Βρυξέλλες appeared first on ΕΑΔ.

Σελίδες