Είστε εδώ

Βόρεια Πελοπόννησος: Μια σύγχρονη, συνεκτική, βιώσιμη, πολύ-λειτουργική περιοχή, ανοικτή στη γνώση και την καινοτομία, με ισχυρή τοπική ταυτότητα, ανταγωνιστικό αγροδιατροφικό τομέα και υποδειγματική, αειφορική, πολυμορφική τουριστική αξιοποίηση του ενδογενούς φυσικού, πολιτιστικού και ανθρώπινου δυναμικού της.

Εγγραφή στο Ροή Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο
National Rural Network
Ενημερώθηκε: πριν από 1 ώρα 20 λεπτά

Ημερίδα «Συνεργαζόμαστε για την καινοτομία, στη γεωργία, την κτηνοτροφία και το περιβάλλον: Δημιουργία Επιχειρησιακών Ομάδων Μέτρου 16»

Παρ, 05/25/2018 - 10:20

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ) σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του ΠΑΑ 2014-2020 διοργανώνει Ημερίδα με θέμα «Συνεργαζόμαστε για την καινοτομία στη γεωργία, την κτηνοτροφία και το περιβάλλον: δημιουργία Επιχειρησιακών Ομάδων Μέτρου 16» που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη στις 28 Ιουνίου 2018.

Με την ευκαιρία της πρόσκλησης του Μέτρου 16 «Συνεργασία» του ΠΑΑ 2014-2020, καθώς και των τεχνικών συναντήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα για την ευαισθητοποίηση των δυνητικών δικαιούχων του Μέτρου σε Περιφέρειες της χώρας, η ημερίδα αυτή διοργανώνεται με στόχο:

 • να παρουσιασθεί το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου 16,
 • να αναδειχθεί η σημασία της δικτύωσης και της συνεργασίας καθώς και ο ρόλος της καινοτομίας για τη δημιουργία και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας,
 • να λειτουργήσει ως πλατφόρμα ανταλλαγής ιδεών και αναγκών δίνοντας την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να δικτυωθούν και να συνεργαστούν για τη δημιουργία Επιχειρησιακών Ομάδων.

Η ημερίδα απευθύνεται κυρίως σε εκπροσώπους συλλογικών σχημάτων του αγροτικού τομέα όπως Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), εκπροσώπους της ερευνητικής και επιστημονικής κοινότητας, εκπροσώπους του ΓΕΩΤΕΕ, καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο για συνεργασία στο πλαίσιο του Μέτρου 16.

Ανακοίνωση ημερίδας

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή εδώ.

The post Ημερίδα «Συνεργαζόμαστε για την καινοτομία, στη γεωργία, την κτηνοτροφία και το περιβάλλον: Δημιουργία Επιχειρησιακών Ομάδων Μέτρου 16» appeared first on Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο.

Eνημερωτική συνάντηση για τους δυνητικούς δικαιούχους του Μέτρου 16 «Συνεργασία» του ΠΑΑ 2014-2020 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Παρ, 05/25/2018 - 10:00

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου (ΕΑΔ), η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ) – Μονάδα Δικτύωσης και Δημοσιότητας σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ (ΕΥΕ ΠΑΑ) – Μονάδα Συνεργασίας και Καινοτομίας και την Περιφέρεια Θεσσαλίας διοργανώνει ενημερωτική συνάντηση σχετικά με την πρόσκληση του Μέτρου 16 «Συνεργασία» του ΠΑΑ 2014-2020.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα, την Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018, στο Ξενοδοχείο LARISSA IMPERIAL, Λεωφ. Φαρσάλων 182, ώρα 9:30-14:00.

Η συνάντηση αυτή απευθύνεται κυρίως σε εκπροσώπους συλλογικών σχημάτων του αγροτικού τομέα όπως Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ), Ομάδες παραγωγών (ΟΠ), σε στελέχη των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας (ΔΑΟ) και των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Περιφέρειας, της Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων (ΔΑΥ) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εκπροσώπους του ΓΕΩΤΕΕ, Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), σε τεχνικούς συμβούλους, καθώς και σε εκπροσώπους της ερευνητικής και επιστημονικής κοινότητας της Περιφέρειας.

 Η γεφύρωση μεταξύ των παραγωγικών φορέων και της ερευνητικής και επιστημονικής κοινότητας μέσω του Μέτρου 16 «Συνεργασία» του ΠΑΑ αποτελεί σημαντική πρόκληση προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων στον πρωτογενή τομέα (γεωργικές & κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις), αλλά και στον τομέα των τροφίμων. Η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών προϊόντων, η μείωση του κόστους παραγωγής τους, καθώς και η αναζήτηση νέων καλλιεργητικών πρακτικών και πρακτικών παραγωγής που εστιάζουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή αποτελούν βασικές προτεραιότητες του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Κύριος στόχος της συνάντησης είναι:

 • η παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου υλοποίησης και η πρόσκληση του Μέτρου 16 (Υπομέτρα 16.1/16.2 και 16.5/16.1),
 • η ενημέρωση και η υποστήριξη των φορέων αγροτικής ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την ενθάρρυνση δημιουργίας Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ),
 • η ανάδειξη των σχετικών αναγκών ως προς τους τομείς προτεραιότητας της Περιφέρειας για τον αγροδιατροφικό τομέα,
 • η ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων μεταξύ των ενδιαφερομένων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΔΩ

The post Eνημερωτική συνάντηση για τους δυνητικούς δικαιούχους του Μέτρου 16 «Συνεργασία» του ΠΑΑ 2014-2020 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας appeared first on Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο.

Αξιολόγηση του CLLD: εγχειρίδιο για τις ΟΤΔ και ΟΤΔ Αλιείας

Τρί, 05/22/2018 - 09:46

Εκδόθηκε από το Δίκτυο Περιοχών Αλιείας (FARNET) εγχειρίδιο για την αξιολόγηση του CLLD το οποίο απευθύνεται στις ΟΤΔ και στις ΟΤΔ Αλιείας που χρηματοδοτούνται από ένα ή περισσότερα από τα τέσσερα Ταμεία ΕΔΕΤ καθώς και στους εξωτερικούς αξιολογητές που πραγματοποιούν αξιολογήσεις των ΟΤΔ. Σκοπός του είναι να παρέχει εύχρηστα εργαλεία και μεθόδους, μαζί με παραδείγματα από διάφορες ΟΤΔ και ΟΤΔ Αλιείας, που μπορούν να χρησιμεύσουν ως καθοδήγηση και έμπνευση για την αξιολόγηση του CLLD.

Η αξιολόγηση της τοπικής στρατηγικής αποτελεί υποχρέωση για τις ΟΤΔ. Ο χρόνος που δαπανάται για την αξιολόγηση και την ανάδειξη της συμβολής της ΟΤΔ στην τοπική κοινότητα είναι ανεκτίμητος για διάφορους λόγους:

 • έλεγχο του κατά πόσον οι στόχοι της τοπικής στρατηγικής εξακολουθούν να ισχύουν
 • να αναγνωρίζεται εάν η ΟΤΔ έχει επιτύχει τους αρχικούς στόχους της
 • βοηθά στον προβληματισμό για το πώς να βελτιωθούν οι δραστηριότητες και διαδικασίες των ΟΤΔ
 • απόκτηση γνώσης ώστε να αναδειχθούν τα επιτεύγματα

Η μάθηση που προκύπτει από την αξιολόγηση του έργου είναι θεμελιώδους σημασίας για τη βελτιστοποίηση της χρήσης της δημόσιας χρηματοδότησης και τη βελτίωση της δυναμικότητας του CLLD ώστε να φέρει απτές και θετικές αλλαγές στις τοπικές κοινότητες.

Evaluation CLLD: Handbook for LAGs and FLAGs

The post Αξιολόγηση του CLLD: εγχειρίδιο για τις ΟΤΔ και ΟΤΔ Αλιείας appeared first on Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο.

European Innovation Partnership – AGRI Newsletter, Μάιος 2018

Δευ, 05/21/2018 - 08:56

Ανακοινώθηκε το Ενημερωτικό Δελτίο του EIP Agri Network του μήνα Μαΐου 2018.

Μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ.

The post European Innovation Partnership – AGRI Newsletter, Μάιος 2018 appeared first on Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο.

Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ «Φιλοξενία προσφύγων μεταναστών και ασυνόδευτων ανηλίκων»

Παρ, 05/11/2018 - 03:30

Η δραστηριότητα του έργου ήταν να δημιουργηθούν χώροι φιλοξενίας (σπίτια) κυρίως στον αστικό ιστό της πόλης κατάλληλα για την φιλοξενία αυτών των προσφύγων.

 

Σύντομη περιγραφή έργου

Σύμφωνα με δημοσιευμένα στατιστικά στοιχεία της ΥΠΑΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ η Λέσβος το 2015 έχει δεχθεί 500.000 άτομα, το 2016 91,506 και το 2017 1,753. Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν την πίεση που ασκείται στο σύστημα της δομής της πρώτης υποδοχής των μετακινούμενων πληθυσμών και στην στέγασή τους μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών καταγραφής τους.
Ιδίως στα Ευάλωτα άτομα στα οποία ανήκουν οι ανήλικοι, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, οι ηλικιωμένοι, οι εγκυμονούσες, οι μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα παιδιά και τα πρόσωπα που έχουν υποστεί βασανιστήρια, βιασμό ή άλλες σοβαρές μορφές ψυχολογικής, φυσικής ή σεξουαλικής βίας.
Η δραστηριότητα του έργου ήταν να δημιουργηθούν χώροι φιλοξενίας (σπίτια) κυρίως στον αστικό ιστό της πόλης κατάλληλα για την φιλοξενία αυτών των ανθρώπων.

Αποτελέσματα έργου

Τα επιτεύγματα του έργου είναι:
Άμεσα: πάνω από 150 ασυνόδευτα ανήλικα παιδιά ηλικίας 12 ετών έως 18 ετών έχουν φιλοξενηθεί στις 8 δομές τις ΗΛΙΑΚΤΙΔΑΣ που υπάρχουν στην Λέσβο, πάνω από 2000 άτομα έχουν φιλοξενηθεί στα διαμερίσματα της Λέσβου, στα ξενοδοχεία και στην Βόρειο Ελλάδα όπου συνεργαζόμαστε με την OMNES στο Κιλκίς, με την IATAP στην λίμνη Βόλβη και την ΠΕΡΙΧΟΡΗΣΗΣ στην Κατερίνη.
Πάνω από 400 άτομα προσωπικό έχουν εργαστεί στο πρόγραμμα από τους οποίους γύρω στους 30 είναι από την ομάδα των ωφελουμένων.
Να σημειωθεί ότι σχεδόν όλοι οι ωφελούμενοι ανήκουν σε ευάλωτες κατηγορίες ανθρώπων με πολλά σοβαρά προβλήματα υγείας τόσο σωματικά, όσο και ψυχικά.
Έμμεσα: από την υλοποίηση του έργου έχουν ωφεληθεί οι τοπικές κοινωνίες όπου έχει υλοποιηθεί, και συγκεκριμένα, η τοπική κοινωνία της Λέσβου του Κιλκίς και της Κατερίνης. Έχουν ωφεληθεί οικονομικά από τις προσλήψεις των κατοίκων, από τα σπίτια που νοικιάζονται και από τις αγορές όλων των αναλωσίμων, όπως τρόφιμα, είδη προσωπικής υγιεινής, ένδυση, εξοπλισμός σπιτιών κλπ.
Επίσης οι τοπικές κοινωνίες ωφελούνται από την υλοποίηση του παρόντος προγράμματος από την προσπάθεια ενσωμάτωσης των προσφύγων – μεταναστών, αλλά και από τις ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης αυτών των ανθρώπων γιατί μειώνεται δραστικά η παραβατικότητά τους (εξάλειψη αιτιών), μειώνονται τα φοβικά και ξενοφοβικά αντανακλαστικά και αναπτύσσεται μια ειρηνική συνύπαρξη.

Περισσότερα στοιχεία

Προγραμματική Περίοδος:
2014-2020

Περιοχή:
Λέσβος

Μέτρο:
……

Περιοχή εστίασης:
……

Προϋπολογισμός:
…..

Ενίσχυση από ΠΑΑ:
….

Κοινοτική Συμμετοχή:
….

Εθνική Συμμετοχή:
….

Ιδιωτική Συμμετοχή:
….

Περίοδος υλοποίησης:
….

Δικαιούχος
Ανδρεαδέλλη Βασιλική

Email:
horizonm@otenet.gr

The post Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ «Φιλοξενία προσφύγων μεταναστών και ασυνόδευτων ανηλίκων» appeared first on Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο.

National rural networks support to the evaluation of RDPS

Παρ, 05/11/2018 - 01:56

Έκδοση: European Evaluation Helpdesk for Rural Development, Δεκέμβριος 2017

Έγγραφο: Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το έντυπο:

National rural networks support to the evaluation of RDPS

The post National rural networks support to the evaluation of RDPS appeared first on Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο.

Το μέλλον της ΚΓΠ – Ενημερωτικό έγγραφο από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο – Μάρτιος 2018

Τρί, 05/08/2018 - 10:25

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο εξέδωσε ενημερωτικό έγγραφο το οποίο αποτελεί απάντηση στην πρόσφατη ανακοίνωση της Επιτροπής. Στο έγγραφο αυτό αναλύονται οι βασικές τάσεις και στοιχεία σχετικά με τη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές, παρουσιάζονται απόψεις σχετικά με την τρέχουσα ΚΓΠ και τίθενται υπό συζήτηση τα κριτήρια που πρέπει να λάβει υπόψη και τις βασικές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει η νέα ΚΓΠ.

Ενημερωτικό έγγραφο_Το μέλλον της ΚΓΠ

 

The post Το μέλλον της ΚΓΠ – Ενημερωτικό έγγραφο από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο – Μάρτιος 2018 appeared first on Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο.

ENRD Newsletter, Απρίλιος 2018

Τρί, 05/08/2018 - 10:21

Ανακοινώθηκε το Ενημερωτικό Δελτίο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης – ENRD του μήνα Απριλίου.

Μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ.

The post ENRD Newsletter, Απρίλιος 2018 appeared first on Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο.

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο Βαλλονίας – Ευρωπαϊκό σεμινάριο «Fostering innnovation – meet the challenges of rurality»

Παρ, 05/04/2018 - 15:04

Το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο της Βαλλονίας διοργανώνει στις 17 και 18 Μαΐου 2018, ένα ευρωπαϊκό σεμινάριο με θέμα «Προώθηση της καινοτομίας – Αντιμετώπιση των προκλήσεων της αγροτικής ανάπτυξης».

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.reseau-pwdr.be/event/european-seminar-fostering-innovation-meet-challenges-rurality

 

The post Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο Βαλλονίας – Ευρωπαϊκό σεμινάριο «Fostering innnovation – meet the challenges of rurality» appeared first on Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο.

Εκδήλωση Ελληνικής Γεωργικής Ακαδημίας για την ΚΑΠ

Παρ, 05/04/2018 - 14:53

Η Ελληνική Γεωργική Ακαδημία διοργανώνει εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαΐου 2018 και ώρα 12:00 στο Συνεδριακό Αμφιθέατρο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η εκδήλωση αφορά σε ομιλία του κου Τάσου Χανιώτη, Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαικής Επιτροπής με θέμα «Η προτεινόμενη στροφή της ΚΑΠ από την συμμόρφωση στην απόδοση: ποιές οι επιπτώσεις και ποιές οι ευκαιρίες για την ελληνική γεωργία;». Θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση.

The post Εκδήλωση Ελληνικής Γεωργικής Ακαδημίας για την ΚΑΠ appeared first on Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο.

Παρουσίαση 1ης Προκήρυξης Δημοσίων έργων ΑΝΒΟΠΕ  Παρουσίαση