Είστε εδώ

Βόρεια Πελοπόννησος: Μια σύγχρονη, συνεκτική, βιώσιμη, πολύ-λειτουργική περιοχή, ανοικτή στη γνώση και την καινοτομία, με ισχυρή τοπική ταυτότητα, ανταγωνιστικό αγροδιατροφικό τομέα και υποδειγματική, αειφορική, πολυμορφική τουριστική αξιοποίηση του ενδογενούς φυσικού, πολιτιστικού και ανθρώπινου δυναμικού της.

Στελεχιακή Δομή

 

Η ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ. στελεχώνεται με μόνιμο επιστημονικό προσωπικό και συνεργάτες διαφόρων ειδικοτήτων:

 Κωστούρος Γεώργιος : Πολιτικός Μηχανικός, Συντονιστής Τοπικού Προγράμματος CLLD / LEADER

Κολιόπουλος Παναγιώτης : Λογιστής

Λιάκου Ευανθία : Οικονομολόγος

Παπαδημητρίου Αντώνης : Περιβαλλοντολόγος

Παρουσίαση 1ης Προκήρυξης Δημοσίων έργων ΑΝΒΟΠΕ  Παρουσίαση