Είστε εδώ

 Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ, με αριθμο Γ.Ε.Μ.Η 29118714000, στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD, μέτρο 19, υπομέτρο 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020, ανακοινώνει τα οριστικά αποτελέσματα διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της αρ. 73/12.04.2018 1ης Πρόσκλησης Δημοσίων Παρεμβάσεων (Κωδικός Πρόκλησης στο ΟΠΣΑΑ : Μ2794028) με καταληκτική ημερομηνία στις 22 Οκτωβρίου 2018.

 

δειτε τον σχετικό πίνακα ΕΔΩ

                             

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

 

.