Είστε εδώ

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ. Α.Ε. ΟΤΑ

 

   1.    ΚΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ   Πρόεδρος

   2.    ΔΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  Αντιπρόεδρος

   3.    ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Δ/νων Σύμβουλος

   4.    ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  Μέλος

   5.    ΓΚΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Μέλος

   6.    ΛΑΓΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Μέλος

   7.    ΜΑΝΤΖΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  Μέλος

   8.    ΜΠΕΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Μέλος

   9.    ΤΣΙΩΤΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ  Μέλος

 

                             

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

 

.