ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 7-7-2021 (Υποβληθείσες προτάσεις 2ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών έργων 19.2)

Ολοκληρώθηκε την Τρίτη 06/07/2021 η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής επενδυτικών προτάσεων

στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε.

για χρηματοδότηση έργων ιδιωτικού ενδιαφέροντος, για την οποία εκδηλώθηκε πολύ υψηλό ενδιαφέρον.

Για πληροφορίες πατήστε εδώ.


 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ  Σ.Μ.Ε

 

Σε συνέχεια της από 28/06/2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη Συμβάσης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με έναν/μία πολιτικό μηχανικό (ΠΕ)

στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού  προγράμματος  CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε.

με την υπ. αριθμ. 01/245/2021 απόφασή του ανακοινώνει τον Πίνακα  Κατάταξης υποψηφίων για τη θέση του ΠΕ Πολιτικού ο οποίος έχει ως εξής:

  • ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ    ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

       1. ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 92,75

- - -

    

 

Λεβίδι, 13/07/2021

Για την ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε.

O Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΚΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

                             

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

 

.