ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 8/8/2022

(Απόφαση ένταξης Δικαιούχων 2ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών έργων 19.2)

Η ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε. ανακοινώνει την έκδοση της απόφασης ένταξης των δικαιούχων της 2ης Πρόσκλησης Πρόσκλησης για έργα Ιδιωτικού Χαρακτήρα στο Υπομέτρο 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020.

Για πληροφορίες πατήστε εδώ. 


 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (5.8.2022) / ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΕΡΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

ΝΕΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 12,65 εκ €  ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΡΙΕΤΙΑ ΑΠΌ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER ΤΗΣ ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε.

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες της προκηρυχθείσας 2ης πρόσκλησης για ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε. στο πλαίσιο του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020.

Κατόπιν της υπερδέσμευσης στο  CLLD/LEADER της ΑΝΒΟΠΕ εντάσσονται για συγχρηματοδότηση 45 επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού 12.659.561,66 €  εκ των οποίων το ποσό των 6.690.058,74 € αποτελεί τη Δημόσια Δαπάνη. 

Οι επενδύσεις αφορούν στους τομείς μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, τουρισμού, λιανικού εμπορίου, βιοτεχνιών, παροχής υπηρεσιών και θα υλοποιηθούν εντός της περιοχής παρέμβασης.  

Για συνέχεια πατήστε εδώ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

της υπ. αρ. πρωτ. 61/30.03.2021

 2ης Πρόσκλησης Παρεμβάσεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα  

του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της «ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε».

 

Η ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ», στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER,

Μέτρο 19, του ΠΑΑ 2014-2020,  Υπομέτρο 19.2: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/LEADER)»,

ανακοινώνει τον ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης,

που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ. αρ. πρωτ. 61/30.03.2021 2ης Πρόσκλησης για  Πράξεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα.

                             

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

 

.