Είστε εδώ

Στελεχιακή Δομή

 

    Η ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ. στελεχώνεται με μόνιμο επιστημονικό προσωπικό και συνεργάτες διαφόρων ειδικοτήτων:

    Παπαδημητρίου Αντώνης : Περιβαλλοντολόγος, Συντονιστής Τοπικού Προγράμματος CLLD / LEADER

    Κολιόπουλος Παναγιώτης : Λογιστής

    Λιάκου Ευανθία : Οικονομολόγος

    Καρλής Κωνσταντίνος : Γεωπόνος

    Παναγόπουλος Παναγιώτης : Πολιτικός Μηχανικός

    Παπαηλίου Παναγιώτης : Πολιτικός Μηχανικός

                             

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

 

.