Είστε εδώ

<p><strong>Σκοπός της εταιρείας είναι </strong>η υποβοήθηση και ο συντονισμός φορέων στην διαμόρφωση της κοινής αναπτυξιακής στρατηγικής της περιοχής και η δημιουργία προϋποθέσεων για την σύμμετρη ανάπτυξη της περιοχής.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>Αναλυτικότερα οι στόχοι εστιάζονται</strong>:</p>

<p>α) στην επιστημονική και τεχνική στήριξη των ΟΤΑ και των ενώσεών τους και της αποκεντρωμένης κεντρικής διοίκησης</p>

<p>β) στην προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης των ΟΤΑ της Βορείου Πελοποννήσου και της ευρύτερης περιοχής των Περιφερειακών Ενοτήτων Αρκαδίας, Αργολίδας και Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου,</p>

<p>γ) στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος,</p>

<p>δ) στη συμμετοχή της εταιρείας σε προγράμματα και η εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε διαδημοτικό επίπεδο ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.</p>

                             

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

 

.