Είστε εδώ

Σκοπός της εταιρείας είναι η υποβοήθηση και ο συντονισμός φορέων στην διαμόρφωση της κοινής αναπτυξιακής στρατηγικής της περιοχής και η δημιουργία προϋποθέσεων για την σύμμετρη ανάπτυξη της περιοχής.

 

Αναλυτικότερα οι στόχοι εστιάζονται:

α) στην επιστημονική και τεχνική στήριξη των ΟΤΑ και των ενώσεών τους και της αποκεντρωμένης κεντρικής διοίκησης

β) στην προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης των ΟΤΑ της Βορείου Πελοποννήσου και της ευρύτερης περιοχής των Περιφερειακών Ενοτήτων Αρκαδίας, Αργολίδας και Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου,

γ) στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος,

δ) στη συμμετοχή της εταιρείας σε προγράμματα και η εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε διαδημοτικό επίπεδο ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.

                             

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

 

.