Είστε εδώ

ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 2ΗΣ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

(CLLD/LEADER ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ)

ΓΙΑ ΕΡΓΑ  ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΣΤΟ ΥΠΟ-ΜΕΤΡΟ 19.2 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020

Ολοκληρώθηκε την Τρίτη 06/07/2021 η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής επενδυτικών προτάσεων

στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε.

για χρηματοδότηση έργων ιδιωτικού ενδιαφέροντος,

για την οποία εκδηλώθηκε πολύ υψηλό ενδιαφέρον.

Κατατέθηκαν συνολικά 99 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού Δημόσιας Δαπάνης 20.021.221,90 €,

που υπερκαλύπτει τη συνολική προκηρυχθείσα Δημόσια Δαπάνη κατά 1154 %.

Οι υποψήφιοι επενδυτές είναι επιχειρήσεις (υφιστάμενες και υπό ίδρυση) της περιοχής παρέμβασης,

στους τομείς μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, τουρισμού,

λιανικού εμπορίου και μικρών βιοτεχνιών καθώς και παροχής υπηρεσιών.  

Ειδικότερα οι υποβληθείσες επενδυτικές προτάσεις ανά υποδράση έχουν ως εξής :

 

 

Λεβίδι 07-07-2021

Για την ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε.

Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ CLLD/LEADER

 

Αποστολόπουλος Απόστολος

 

Συνημμένα: 
Σχετική ημερομηνία: 
Τετάρτη, Ιούλιος 7, 2021 - 14:00

                             

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

 

.